تاثیر تورم و نرخ بهره بر قیمت مسکن مهر پردیس

وضعیت اقتصاد و نرخ بهره بازار مسکن متاثر از وضعیت اقتصاد، نرخ بهره، درآمد واقعی و تغییرات در اندازه جمعیت است. علاوه بر این عوامل سمت تقاضا، قیمت مسکن بر اساس عرضه موجود تعیین خواهد شد. با دوره های افزایش تقاضا و عرضه محدود، شاهد افزایش قیمت مسکن، افزایش اجاره بها و افزایش خطر بی […]

Continue Reading