سرمایه گذاری و خرید آپارتمان بهتر است یا اجاره ی آن

آیا اکنون که در حال نقل مکان هستم باید خانه خود را بفروشم یا اجاره کنم؟ اگر صاحب خانه ای در ایران هستید که می خواهید راه خود را با ملک فعلی خود جدا کنید، چند انتخاب دارید: فروش یا اجاره آن. این یک تصمیم مهم است که می تواند بر امور مالی و درآمد […]

Continue Reading