خرید آپارتمان های کوچک جهت سرمایه گذاری و ورود به بازار مسکن

مزیت های خرید خانه کوچک اگر خانه کوچکی در کشور ایران دارید و جایی برای قرار دادن آن ندارید، سازه را به کسانی که زمین دارند و به خانه نیاز دارند اجاره دهید. از نظر مشاورین مسکن آدیکو برای موفقیت آمیز بودن این امر، باید یک قرارداد اجاره مانند هر ملک سرمایه گذاری تنظیم کنید. […]

Continue Reading