انتظارات اتحادیه ی املاک و مستغلات از بودجه دولت در 1402

مشاور املاک آیا دولت و RBI به اندازه کافی برای نجات اقتصاد – و به طور ضمنی املاک و مستغلات – انجام داده اند؟ به هر حال، صنعت املاک یکی از دقیق‌ترین قطب‌های اقتصاد ایران است. در حالی که کشور منتظر عرضه اولین واکسن‌ها است، بودجه اتحادیه 2021-22 فرصت‌های متعددی را برای این بخش فراهم […]

Continue Reading