چرا الان زمان مناسبی برای خرید مسکن مهر پردیس است؟

نحوه اجاره آپارتمان شخصی و پیدا کردن مستاجر مناسب

بیمه صاحبخانه بگیرید هنگامی که در مورد نوع وضعیت اجاره ای که قرار است داشته باشید تصمیم گرفتید، به نماینده بیمه خود در کشور ایران مورد طرح خود اطلاع دهید و بپرسید که آیا بیمه نامه صاحب خانه فعلی شما چنین شرایطی را پوشش می دهد یا خیر. بیشتر اوقات، سیاست ها فقط اجاره های […]

Continue Reading