قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

متن زیر قراردادی حقوقی بین شما بعنوان کاربر و شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو می‌باشد.
  • مالکیت معنوی
کلیه عناصر موجود در این وب سایت، شامل اطلاعات، اسناد، تولیدات، لوگوها، گرافیک، تصاویر و خدمات، کلاً متعلق به سایت شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو می‌باشد و هیچ شخص حقیقی و حقوقی بدون اجازه کتبی صاحب عناصر مذکور  اجازه کپی کردن، توزیع، نشرمجدد، واگذاری (Download)، نمایش، ارسال و انتقال آنها را ندارد.

  • شرایط استفاده از خدمات سایت
به محض پذیرش عضویت شما در سایت شرکت مهندسی تجهیزات پیشرفته آدیکو عضویت شما بیانگر پذیرش کلیه ضوابط و مقررات سایت بوده و متعهد هستید به این ضوابط احترام گذاشته و آنها را رعایت کنید.
ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید