چرا الان زمان مناسبی برای خرید مسکن مهر پردیس است؟

افزایش میزان اجاره بهای خانه و آپارتمان در کشور

خانه ای را برای خود در نظر بگیرید اگر توجه نکرده اید، هزینه اجاره در ایران واقعاً در بسیاری از مناطق در سراسر کشور شروع به افزایش می کند. شکی نیست که بخشی از این به دلیل وجود دوره تقاضای بالای مسکن است. وانمود نخواهیم کرد که قیمت خانه نیز به میزان قابل توجهی افزایش […]

Continue Reading