کسب درآمد از طریق خرید مسکن مهر پردیس و اجاره دادن آن

افزایش مبلغ اجاره بهای آپارتمان نسبت به سال های قبل کامبوج تمایل دارد در دنیای سرمایه گذاری خارجی زیر رادار پرواز کند. بسیاری از کسانی که آشنایی ندارند، تمایل دارند که آن را کشوری جنگ زده تصور کنند که از نظر جمعیت و ثروت از همسایگان خود عقب مانده است. با این حال، اگر سرمایه […]

Continue Reading