​​مشاهده ی قیمت مسکن مهر پردیس در سایت های معتبر

چگونگی برخورد مشاوران املاک با طرفین قرارداد خرید و فروش خانه آنها حیوانات خانگی دارند، اما تعداد آنها را نام نمی برند. یک گربه؟ دو؟ ده؟ یا این شخص می‌داند که نباید به اندازه‌ای که دارد داشته باشد، یا حسابش را از دست داده است. در هر صورت، این یک پرچم قرمز جدی است. آنها […]

Continue Reading