تا چند سال میتوان از یک آپارتمان استفاده کرد؟

میانگین سنی یک خانه چقدر است؟ همه چیزهای زنده و غیر زنده با افزایش سن فرسوده می شوند، از جمله خانه های شما در تهران . زمانی فرا می رسد که ساختمان شروع به از دست دادن استحکام ساختاری و درخشندگی بیرونی خود می کند. در حالت ایده آل، میانگین طول عمر هر سازه بتنی […]

Continue Reading