استراتژی هایی برای زندگی در خانه ها و آپارتمان های کوچک

زندگی کوچک در بهشت دانیل ویور، معمار با 360 One در تهران، در خانه ای به مساحت 900 فوت مربع به همراه همسرش در شهرستان مارین، تهران زندگی می کند. درآمد آنها عاملی برای انتخاب خانه کوچکتر بود، به خصوص که آنها می خواستند در چنین منطقه گران قیمت در کشور ایران زندگی کنند. اما […]

Continue Reading