بند های دفاعی موجود در قرارداد خرید املاک و مستغلات

بند دفاع: تعریف و بررسی اجمالی “بند دفاع از دفاع” – این عبارت فقط ترسناک به نظر می رسد، اینطور نیست؟ اما در واقعیت، بند دفاع به هیچ وجه ترسناک نیست. تنها زمانی استناد می شود که وام خود را پرداخت کنید و شرایط قرارداد وام مسکن خود را رعایت کنید. وقتی خانه ای را […]

Continue Reading