نکات ارزیابی و بررسی خانه و آپارتمان برای خریداران

تخمین قیمت و کیفیت ساخت خانه ها توسط کارشناس مسکن ارزیابی تقریباً همیشه بخشی ضروری از فرآیند خرید خانه و تامین مالی مجدد در ایران است. اگر در حال خرید خانه در تهران هستید، وام دهنده شما دستور ارزیابی ملک را می دهد تا مطمئن شود که برای خانه بیش از حد پرداخت نمی کنید. […]

Continue Reading