قوانین مربوط به پانسیون ها و اجاره ی خانه های اتاق دار

قوانین منطقه بندی خانه های اتاق دار و پانسیون ها قوانین منطقه‌بندی، به‌عنوان یک قاعده کلی، اتاق‌ها یا پانسیون‌ها را در مناطق تک و دو خانواده مجاز نمی‌دانند. با این حال، معمولاً به تعداد محدودی از صاحبان خانه اجازه می‌دهند که اتاق‌ها یا شبانه‌روزها را حتی در محدودترین منطقه تک‌خانواده‌ای «پذیرش» کنند. بسیاری از احکام […]

Continue Reading