بکارگیری فناوری پلاسما برای چاپ با فرایند inkjet بر روی منسوجات پلی پروپیلنی

بکارگیری فناوری پلاسما برای چاپ با فرایند inkjet بر روی منسوجات پلی پروپیلنی

تیم تحقیقاتی با مدیریت Peter Nasadil در موسسه تحقیقات نساجی Vaclavska در کشور چک به بررسی امکان بکارگیری فناوری پلاسما برای چاپ با تکنیک چاپ جوهر افشان بر روی منسوج پلی پروپیلنی پرداختند. چاپ با روش مذکور در حالت معمولی مناسب برای منسوجات آبدوست مانند پنبه می­باشد. در حالت کلی، منسوجات پلی پروپیلنی برای چاپ با مشکلات جدی مواجه می­باشند و فرایند سخت و میزان تولید بسیار محدودی دارند. به کارگیری فناوری پلاسما می­تواند منجر به تثبیت بهتر و بیشتر رنگ به همراه ثبات نوری منسوج پلی پروپیلنی چاپ شده گردد. پلاسمای استفاده شده در پروژه تیم تحقیقاتی از نوع پلاسمای سرد می­باشد. ثبات رنگی منسوجات چاپ شده بعد از 5 بار شست شو طبق استاندارد با دستگاه مربوطه انجام گردیده و ارزیابی شدند.

                                                                 الف                                              ب

شکل 1: منسوجات پلی پروپیلنی چاپ شده الف) بدون پیش عملیات با پلاسما قبل از چاپ، ب) با پیش عملیات پلاسما قبل از چاپ

در شکل 1 مشاهده می­شود منسوج پلی پروپیلنی پیش عملیات شده با پلاسما قبل از چاپ رنگ­‌های شفاف‌­تر و تصویر با وضوح بیشتر بدست داده است. همچنین در شکل 2 مشاهده می­‌شود، پس از دو بار شست­شو پارچه پیش عملیات شده با پلاسما ثبات رنگی کاملا بیشتری در برابر شست­شو نشان می­‌دهد.

  • مرجع:
  • تاریخ درج: 1395/07/07

ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید