استفاده از کروماتوگرافی چند بعدی برای مشخصه یابی شیمیایی

استفاده از کروماتوگرافی چند بعدی برای مشخصه یابی شیمیایی

استفاده از کروماتوگرافی چند بعدی برای مشخصه یابی شیمیایی


کروماتوگرافی چند بعدی (MDGC)، بازده ای عالی در جداسازی و قابلیت شناسایی پیشرفته نمونه های فرار و شبه فرار پیچیده را دارد که کروماتوگرافی تک بعدی بخوبی نمی تواند برای این موارد به کار گرفته شود. در این مقاله مروری بر روش ها و رویکرد های جدید در MDGC و کروماتوگرافی دو بعدی (GC×GC) انجام شده است. برای فهم بهتر نقش این روش ها، کاربرد های مشخصی در زمینه های گوناگون انتخاب شده و همچنین بر روی مفاهیم و سازگاری سیستم های آشکارسازی بصورت خلاصه بررسی هایی صورت گرفته است.

مطالعه مشخصات دستگاه کروماتوگراف گازی ارائه شده توسط شرکت آدیکو


ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید