واژه نامه تخصصی تجهیزات پیشرفته آزمایشگاهی


واژه نامه تخصصی تجهیزات آزمایشگاهی

  • بیش از هزار واژه تخصصی در حوزه تجهیزات آزمایشگاهی و فناوری نانو
  • گامی مؤثر در جهت ارتقای دانش و فناوری های آزمایشگاهی
  • همراه با تعاریف، توضیحات، مثال ها، پیوندها و دستگاه های مرتبط با هر واژه
   
  سنتز مواد
نانوذرات
 نانوالیاف
 پوشش
 کامپوزیت
 امولسیون

 
مشخصه یابی 
 میکروسکوپی
  آنالیز شیمیایی
آنالیز حرارتی
آنالیز مغناطیسی  
 کاتالیست 
 زیستی و پزشکی

 
 

ثبت درخواست پیش فاکتور کاتالوگ عمومی نظر سنجی صندوق انتقادات و پیشنهادات عضویت در خبرنامه
طراحی سایت و سئو توسط کاسپید